មើលរូបខាងក្រោមហើយ តើអ្នកគិតឃើញចម្លើយប៉ុន្មាន?

  • 2021-06-30 02:37:10
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


តោះ​មកគិត​គណិតវិទ្យា​ទាំងអស់​គ្នា! ចូរអ្នក​គិតចំនួន​លេខខាង​ក្រោមនិង​ពិនិត្យឲ្យ​​ច្បាស់ថា​លំហាត់​ចុង​ក្រោយ​មាន​ចម្លើយ​ប៉ុន្មាន? ដោយយើង​ដឹងថាវត្ថុ​នីមួយៗ​មានចំនួន​ដូចខាងក្រោម៖

កន្ត្រៃ ១ = ១០

ម៉ាស៊ីន​ផ្លុំសក់ ១ = ៥

ក្រាស់​សិតសក់ ១ = ១

ដូច្នេះ​ប្រសិនបើ ប្រដាប់​ផ្លុំសក់ បូកនឹង ក្រាស​សិតសក់ ហើយគុណនឹ​ងកន្រ្តៃវិញ​ស្មើប៉ុន្មាន​ដែរ?

៥ + (​១×១០​ ) = ១៥

ចម្លើយ​នោះគឺ ១៥។​

ប្រែសម្រួល៖ ស្រីពីន