ភ្នែកមុតប៉ុណ្ណាដែរ? តោះ! មកស្វែងរករូបអាថ៌កំបាំងទាំងអស់គ្នា!

  • 2021-04-12 15:04:05
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


តើអ្នកធ្លាប់លេងស្វែងរករូបអាថ៌កំបាំងដែរឬទេ? បើអ្នកធ្លាប់ក្តី មិនធ្លាប់ក្តី តោះមកសាកលេងទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងពីកម្រិតនៃការគិតនិងមើលឃើញរបស់អ្នកប៉ុនណា។ ដោយឡែក ខាងក្រោមនេះ មានរូបចំនួន ៥ ផ្សេងគ្នា ។ ចូរអ្នកសម្លឹងមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីកត់ចំណាំថារូបនោះបង្កប់អ្វីខ្លះ។

រូបទី១៖ តើអ្នកឃើញរូបមនុស្សស្រីប៉ុន្មាន?

ចម្លើយ

រូបទី២៖ តើអ្នកអាចរកឃើញរូបមុខមនុស្សចំនួន៣ដែរឬទេ?

ចម្លើយ

រូបទី៣៖ តើអ្នកអាចរកឃើញមុខមនុស្សស្រីក្នុងរូបនេះដែរឬទេ?

ចម្លើយ

រូបទី៤៖ តើអ្នកអាចរកឃើញសត្វទន្សាយមួយក្បាលដែរឬទេ?

ចម្លើយ

រូបទី៥៖ តើអ្នកអាចរកឃើញសត្វពីក្បាលដែរឬទេ?

ចម្លើយ