រៀន​ធ្វើ​ទឹក​ជ្រលក់ពិសេស​​ ញ៉ាំ​ជា​មួយ​ជើង​មាន់​ស្ងោរ​គល់​ស្លឹក​គ្រៃ!